เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ส่งข้อความถึงเรา

ที่อยู่


เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

      202 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

         โทรศัพท์ 044-851415
         โทรสาร 044-851414
         ช่องทาง สายด่วน สายตรงผู้บริหาร 098-1208855
         สำนักปลัด : กด 101
         กองคลัง : กด 102
         กองช่าง : กด 103
         กองสาธารณสุข : กด 104
         กองการศึกษา : กด 105
         กองวิชาการและแผน : กด 106
         กองสวัสดิการสังคม : กด 107
         webmaster@nongbuayaicity.go.th, 202nongbuayaicity@gmail.com, saraban_05360603@dla.go.th