เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
วัดในเขตเทศบาล

 

 วัดในเขตเทศบาล

สถาบันและองค์กรศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
  1.วัดปทุมชาติ    
  2.วัดป่าสุวรรณไพโรจน์    
  3.วัดสนามนาง    
  4.วัดหนองบัวรอง    
  5.วัดเวฬุวนาราม    
- มัสยิด  - แห่ง
- ศาลเจ้า 6 แห่ง
  1.ศาลเจ้าพ่อพระยานรินทร์สงคราม    
  2.ศาลเจ้าพ่อขุนกัณฑ์    
  3.ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน    
  4.ศาลเจ้าพ่อหลวงประจักษ์    
  5.ศาลเจ้าพ่อสุริวงค์เกรียงไกร    
  6.ศาลเจ้าพ่อขุนภิภักดิ์หลักเมือง    
- โบสถ์คริสต์ - แห่ง