เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
โรงเรียนในเขตเทศบาล

 

 โรงเรียนในเขตเทศบาล

การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ล้อม    
  2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่    
- โรงเรียนอนุบาล (สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่) 2 แห่ง
  1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่1    
  2.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่2    
       

 

- โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.)  4 แห่ง 
  1.รงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่    

 

2.โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)    
  3.โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)    
  4. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม    
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  -  แห่ง
 -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  10 แห่ง