เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
แหล่งท่องเที่ยว

 

แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านน้อยเกตุจำปา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

1. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

2. ลงเรือ ของพี่น้องชาวบ้านชมวิวรอบบึงละหาน ในน้ำบึงที่ใสและนิ่ง

3. จุดชุมวิวเกาะโนนงิ้ว เนินผืนดินพ้นน้ำริมบึงละหาน ฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงไต้ของบึง

เพจบ้านน้อยเกตุจำปา https://www.facebook.com/บ้านน้อยเกตุจำปา-250669779116678/

 ติดต่อผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 นายประคอง จุลลา โทร. 0801727402

แผนที่บ้านน้อยเกตุจำปา คลิ๊กดูแผนที่

แผนที่เกาะโนนงิ้ว คลิ๊กดูแผนที่