เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่