เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ ตลาดชุมชนสะอาด พริกปลอดสาร ประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท หมู่บ้านปราศจากยาเสพติด"
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

 

นายประหยัด  ชาติวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่

ช่องทางการติดต่อ โทร.0817909065

ภาพกิจกรรม

     วันที่ 10 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุบและสิ่งปวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ดำเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) โดยนายประยัด..>>>

16 มี.ค. 66 (3)

     วันที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ร่วมพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลอำเภอจัตุรัส ประจำปี 2566..>>>

16 มี.ค. 66 (2)

     วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายประหยัด ชาติวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน ร่วมพิธ..>>>

16 มี.ค. 66 (1)
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

 

 

นางนงลักษณ์ ประกิจ

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

ช่องทางการติดต่อ โทร.0895786453

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  


 1. บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 22 มี.ค. 66 4
 2. กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 22 มี.ค. 66 3
 3. แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 2 มี.ค. 66 8
 4. ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 มี.ค. 66 9
 5. ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 ม.ค. 66 27
 6. การยกเลิกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 29 พ.ย. 65 44
 1. ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 8 มี.ค. 66 4
 2.
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 20 ก.พ. 66 15
 3.
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 30 ม.ค. 66 8
 4.
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 20 ธ.ค. 65 23
 5.
ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 21 ต.ค. 65 31
 6.
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 24 ส.ค. 65 35
 1. นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 มี.ค. 66 8
 2.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 มี.ค. 66 7
 3.
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 24 ก.พ. 66 8
 4.
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 13 ก.พ. 66 10
 5.
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 13 ก.พ. 66 10
 6.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 13 ก.พ. 66 12
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.238.189.240
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1000 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2998 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 113198 คน
เริ่มนับ 19 กย. 2555