เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ ตลาดชุมชนสะอาด พริกปลอดสาร ประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท หมู่บ้านปราศจากยาเสพติด"
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

 

นายประหยัด  ชาติวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่

ช่องทางการติดต่อ โทร.0817909065

ภาพกิจกรรม

     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567..>>>

29 มี.ค. 67 (17)

     กิจกรรม big cleaning day

26 มี.ค. 67 (8)

     กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2567

26 มี.ค. 67 (10)
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

 

 

นางนงลักษณ์ ประกิจ

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

ช่องทางการติดต่อ โทร.0895786453

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  


 1. กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567    29 ก.พ. 67 141
 2. บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ประจำปี 2567    29 ก.พ. 67 137
 3. บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    9 ก.พ. 67 122
 4. การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567    21 พ.ย. 66 273
 5. บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566    22 มี.ค. 66 288
 6. กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565    22 มี.ค. 66 256
 1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น    18 มี.ค. 67 133
 2. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จาการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับภาษาไทย)    18 มี.ค. 67 121
 3. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จาการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับภาษาอังกฤษ)    18 มี.ค. 67 123
 4. ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Do' & Don'ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    18 มี.ค. 67 127
 5. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ที่ 106/2567 ลว.29 กุมพาพันธ์ 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทางจริยธรรม    14 มี.ค. 67 268
 6. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พนักงานเทศบาล พ.ศ.2566    24 ต.ค. 66 219
 1. นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1    22 เม.ย. 67 26
 2. ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1    22 เม.ย. 67 24
 3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1    22 เม.ย. 67 26
 4. นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1    8 มี.ค. 67 127
 5. ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 1    8 มี.ค. 67 125
 6. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1    27 ก.พ. 67 132
คำร้องแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างชำรุดคำร้องขอสนับสนุนน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภควีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
Mr. โดย pHqghUme 12 เม.ย. 67 0 170
Mr. โดย pHqghUme 12 เม.ย. 67 0 83
Mr. โดย pHqghUme 12 เม.ย. 67 0 82
Mr. โดย pHqghUme 12 เม.ย. 67 0 186
Mr. โดย pHqghUme 12 เม.ย. 67 0 81
Mr. โดย pHqghUme 12 เม.ย. 67 0 86
Mr. โดย pHqghUme 12 เม.ย. 67 0 174
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.227.240.72
ออนไลน์ 4 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 150 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 5191 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 20335 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 146644 คน
เริ่มนับ 19 กย. 2555