เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ ตลาดชุมชนสะอาด พริกปลอดสาร ประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท หมู่บ้านปราศจากยาเสพติด"
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

 

นายประหยัด  ชาติวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่

ช่องทางการติดต่อ โทร.0817909065

ภาพกิจกรรม

     วันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีบุญเดือนหก งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี พ.ศ.2566 รำถวายแด่เจ้าพ่อพญ..>>>

27 เม.ย. 66 (7)

     วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ดำเนินการตามโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน ประจำปี 2566 ร่วมกับโรงพยาบาลจัตุรัส สาธารณสุข..>>>

27 เม.ย. 66 (2)

     วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายประหยัด ชาตวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่ ประธานาสภา ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภา ได้ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจ จากส..>>>

27 เม.ย. 66 (3)
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

 

 

นางนงลักษณ์ ประกิจ

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

ช่องทางการติดต่อ โทร.0895786453

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 มิ.ย. 66 4
2 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ ขอเชิญชวนพี่น้องเทศบาลตำบลหนองงบัวใหญ่ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 22 พ.ค. 66 5
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 25 เม.ย. 66 17
4 ประชาสัมพันธ์ กำชับการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำของเด็กในช่วงฤดูร้อนและปิดภาคเรียนเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 24 เม.ย. 66 13
5 ประชาสัมพันธ์ "โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566"เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 24 เม.ย. 66 12
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  


จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
 1. จ้างเหมาปรับเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนเรียบห้วยตาแก้ว (หนองลาน-ท่าสังข์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566 3
 2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566 2
 3. จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566 2
 4. ซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบนอลูมิเนียม ขนาด ๑๔ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566 5
 5. จ้างเหมาล้อมรั้วบ่อขยะ จัดทำตะแกรงทางเข้าที่ฝังกลบขยะที่สาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2566 3
 6. ซื้อวัสดุ ค่าจัดการเรียนการสอน โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566 5
 1. บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 22 มี.ค. 66 24
 2. กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 22 มี.ค. 66 18
 3. แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 2 มี.ค. 66 20
 4. ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 มี.ค. 66 21
 5. ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 ม.ค. 66 40
 6. การยกเลิกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 29 พ.ย. 65 57

คำร้องแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างชำรุดคำร้องขอสนับสนุนน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภค


เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.237.16.173
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 120 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5976 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 116176 คน
เริ่มนับ 19 กย. 2555